Norfloxacin Bieffekter

Köp Noroxin Receptfritt
(Norfloxacin)

400mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr7.69
Köp Trimox Receptfritt
(Amoxicillin)

250mg 500mg

180,120,90,60,30,20,, Tabletter

kr6.11
Köp Ceclor Receptfritt
(Cefaklor)

250mg 500mg

120,90,60,30,, Tabletter

kr21.48
Köp Zithromax Receptfritt
(Azitromycin)

100mg 250mg 500mg

270,180,120,90,60,30,, Tabletter

kr29.48
Köp Vantin Receptfritt
(Cefpodoxim)

100mg 200mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr20.32
Köp Bactrim Receptfritt
(Trimetoprim)

400/80mg 800/160mg

180,120,90,60,30,20,, Tabletter

kr3.58
Köp Levaquin Receptfritt
(Levofloxacin)

250mg 500mg 750mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr7.79
Köp Ceclor CD Receptfritt
(Cefaklor)

375mg

60,30,20,, Tabletter

kr59.60