Ceftin Apotek

Köp Ceftin Receptfritt
(Cefuroxim)

125mg 250mg 500mg

60,32,24,, Tabletter

kr28.47
Köp Biaxin Receptfritt
(Klaritromycin)

250mg 500mg

120,92,60,32,28,, Tabletter

kr21.12
Köp Zagam Receptfritt
(Sparfloxacin)

200mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr19.77
Köp Trecator-SC Receptfritt
(Ethionamide)

250mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr18.01
Köp Ceftin Receptfritt
(Cefuroxim)

125mg 250mg 500mg

60,32,24,, Tabletter

kr28.47
Köp Cleocin Receptfritt
(Klindamycin)

150mg 300mg

240,180,120,90,60,30,, Tabletter

kr21.12
Köp Zyvox Receptfritt
(Linezolid)

600mg

32,20,, Tabletter

kr72.47
Köp Minomycin Receptfritt
(Minocyklin)

50mg 100mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr24.85