Ceftin Apotek

Köp Ceftin Receptfritt
(Cefuroxim)

125mg 250mg 500mg

60,32,24,, Tabletter

kr23.72
Köp Biaxin Receptfritt
(Klaritromycin)

250mg 500mg

120,92,60,32,28,, Tabletter

kr17.60
Köp Zagam Receptfritt
(Sparfloxacin)

200mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr16.47
Köp Trecator-SC Receptfritt
(Ethionamide)

250mg

180,120,90,60,30,, Tabletter

kr13.02
Köp Ceftin Receptfritt
(Cefuroxim)

125mg 250mg 500mg

60,32,24,, Tabletter

kr23.72
Köp Cleocin Receptfritt
(Klindamycin)

150mg 300mg

240,180,120,90,60,30,, Tabletter

kr11.64
Köp Zyvox Receptfritt
(Linezolid)

600mg

32,20,, Tabletter

kr60.38
Köp Minomycin Receptfritt
(Minocyklin)

100mg 50mg

240,120,90,60,30,, Tabletter

kr20.70